Mikko
Hieta

Ehdolla kuntavaaleissa Hämeenlinnassa

Viihtyisän, vetovoimaisen ja turvallisen kotiseudun puolesta. Olen 41-vuotias pendelöivä kuntapäättäjä. Asun vaimoni ja 4- ja 7-vuotiaiden lastemme kanssa Hämeenlinnan Sampossa ja käyn töissä Riihimäellä. Olen ollut mukana erilaisissa luottamustehtävissä 1990-luvun puolivälistä saakka, ja virtaa riittää vieläkin.

Minulle tärkeää on puolustaa viihtyisiä ja turvallisia asuinalueita sekä järkevästi tuotettuja palveluja, joissa yrityksillä on myös oma roolinsa. Matkailun ja markkinoinnin parissa työskennelleenä haluan edistää seudun vetovoimaa ja houkuttelevuutta niin matkailijoille, yrityksille kuin uusille asukkaillekin. Partiolaisena haluan tukea lasten ja nuorten osallisuutta päätöksenteossa. Kaupunkia ei tule kehittää vain aikuisten ehdoilla. Lapselle hyvä ympäristö on usein sellainen myös aivan kaikenikäisille.

Kannan huolta asumiskustannuksista. Huolehdin siitä, että veroja ja veronluonteisia maksuja (kuten jäte- ja vesimaksuja) ei koroteta kevyin perustein. Kaiken työnteon pitää olla kannattavaa ja politiikkaa tulee tehdä niin, että jokaiselle jäisi tuloistaan enemmän käteen. Kannatan asumisen monipaikkaisuutta – loma-asuntoja tulee voida muuttaa vakituiseen asumiseen. Näin vahvistamme myös virkeiden pitäjiemme elinvoimaa.

Miksi ehdolla

Järkevät palvelut

Minun kuntani on mahdollisuuksien alusta. Kunnan toimintaa ohjaavana periaatteena pitää olla kunnan jäsenten toimintaedellytysten vahvistaminen. Se tarkoittaa esimerkiksi laadukasta koulutusta, hyvää hoivaa ja kaavoitusta, joka sallii perheiden tavoitella asumisen unelmiaan. Kaavamääräysten pitää sallia elävä ja runsas kaupunkikuva. Tarpeetonta säätelyä tulee välttää ja keventää.

Yrityksille ja yhteisöille tulee antaa tilaa palveluiden järjestäjänä. Palveluseteli on osoittautunut hyväksi tavaksi vahvistaa kuntalaisten valinnanvapautta.

Julkiset menot tulee mitoittaa niin, että veronmaksajat pitävät menojen rahoittamista kohtuullisena.

Lisää hoitajia?

Tulevat sote-ratkaisut ovat aivan keskeisiä toisaalta julkisen talouden tasapainon ja toisaalta kansalaisten saamien hoivapalveluiden sujuvuuden kannalta. Uusi hoitajamitoitus aiheuttaa huolta siitä, tuleeko hoitajia olemaan tarpeeksi. Hoitajamitoitus ei saisi johtaa siihen, että hoivan piirin pääsee yhä huonokuntoisempana hoitajapulan vuoksi.

Kannatan mahdollisimman laajaa valinnanvapautta, niin että jokainen voi omilla valinnoillaan vaikuttaa siihen, kuka palvelut tuottaa. Lähipalveluina tulee tarjota sellaiset palvelut, joita tarvitaan usein. Harvemmin tarvittavien palveluiden äärelle on kohtuullista matkustaa kauempaa.

Kulttuurista vetovoimaa

Kaupunkikeskustat eivät enää elä kivijalkakaupasta. Verkko-ostamisen lisääntyminen pakottaa keskustat muuttumaan. Elinvoimaa syntyy yhä enemmän kulttuurista ja elämyksistä. Keskustoihin saavutaan nauttimaan kahviloista ja ravintoloista, taidenäyttelyistä ja museoista, tapahtumista ja elävästä kaupunkikulttuurista. Mielestäni torin leikkipaikka, tekojäärata ja Hämeensaaren uimarannan merirosvolaiva ovat houkutelleet ainakin lapsiperheitä liikkeelle. Yritystoiminnan edellytyksiä pitää vahvistaa siellä, missä ihmiset ovat liikkeellä. Viime kesän puistokahvilat ovat tästä hyvä esimerkki.

Koko kaupunkia on kehitettävä. Hämeenlinnan rikkautena ovat omaleimaiset pitäjät: Renko, Iittala, Lammi, Tuulos ja Hauho. Myös kantakaupungin osilla on omat luonteensa. Hämeenlinnan pitää osata näyttää vetovoimaiset kasvonsa niin matkailijoille, yrityksille kuin uusille asukkaillekin.

Millaisia kouluja?

Olen töissä oppilaitoksessa, olen palvellut luottamustehtävissä HAMK:issa, Tavastiassa ja opiskelija-asuntosäätiössä, ja omat lapseni ovat varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen asiakkaita parhaillaan. Tavoittelen kuntavaaleissa sellaisia luottamustehtäviä, joissa kokemuksistani on hyötyä.

Laadukkaat koulutuspalvelut ovat aivan keskeinen kunnan vetovoimatekijä. Jokainen perhe haluaa asua hyvän koulun lähellä. Koulujen on oltava terveellisiä ja turvallisia, ja niissä tulee ottaa huomioon erilaisten oppijoiden tarpeet. Kaikille isot ryhmät ja avoimet tilat eivät tunnu sopivan, joten erilaisia koulutiloja tarvitaan.

Myös yritykset tarvitsevat oppilaitoksia. Ammattikoulu ja ammattikorkeakoulu varmistavat, että yrityksille riittää osaavaa työvoimaa. Oppilaitokset myös vauhdittavat yritysten innovointia ja tuotekehitystoimintaa. Kasvavat yritykset tuovat työtä ja toimeentuloa.

Yhteystiedot

Mikko Hieta

FM, viestintä- ja markkinointipäällikkö

[email protected]
+358 400 430 140